Bình quân mỗi ngày phát hành trên 10 triệu hóa đơn điện tử
Tổng cục Thuế hỗ trợ trực tuyến triển khai hóa đơn điện tử. Ảnh: TN

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế trên phạm vi toàn quốc, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thường trực 24/7 để theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống hóa đơn điện tử đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh.

Tổng cục Thuế cũng đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn thiện, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về hóa đơn điện tử và cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đảm bảo thông suốt hệ thống, phục vụ tốt nhất yêu cầu kỹ thuật, hạ tầng đường truyền,… trong quá trình thực hiện.

Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, bình quân mỗi ngày có trên 10 triệu hóa đơn điện tử được phát hành, tăng trên 40% so với lượng hóa đơn bình quân 1 ngày của tháng 6/2022; có ngày đạt tới trên 26 triệu hóa đơn (ngày 18/7). Đến hết tháng 7/2022, đã có trên 857 triệu hóa đơn điện tử được phát hành.

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường áp dụng trí tuệ nhân tại (AI) vào công tác quản lý thuế. Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính triển khai Trung tâm dữ liệu hóa đơn điện tử và phương án triển khai áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, quản lý rủi ro từ cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế./.