một cửa hải quan

Cán bộ hải quan bộ phận cơ chế một cửa hành chính trả kết quả cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Đại diện bộ phận cơ chế một cửa hành chính cho biết, hồ sơ của DN đề nghị giải quyết chủ yếu liên quan đến thủ tục đề nghị xác nhận không nợ thuế, thủ tục xác định trước mã số hàng hóa, thủ tục công nhận đại lý thủ tục hải quan, đề nghị ưu đãi thuế cho hàng hóa XNK phục vụ an ninh quốc phòng…

Trong số 415 bộ hồ sơ tiếp nhận, bộ phận cơ chế một cửa hành chính tại trụ sở Tổng cục Hải quan đã xử lý đúng và trước hạn 320 bộ hồ sơ cho DN (hồi đáp kết quả cho DN tối đa không quá 5 ngày làm việc)

Trường hợp DN phải bổ sung thông tin, cơ quan hải quan đã xem xét, hồi đáp kết quả tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin cho cơ quan hải quan.

Đặc biệt, các hồ sơ thuộc lĩnh vực thuế XNK phần lớn được xử lý nhanh chóng, trước thời hạn quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, DN và cá nhân trong quá trình tham gia hoạt động XNK liên quan đến thủ tục hải quan…/.

Hải Anh