thpt

Ảnh minh họa

Theo đó, đối với các Hội đồng thi, không được tổ chức coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên, mà thi ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng một hội đồng thi. Việc lập danh sách thí sinh dự thi và xếp thí sinh theo phòng thi được thực hiện theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Với việc tổ chức môn thi Ngoại ngữ, các Hội đồng thi phải có hiệu lệnh riêng (tính giờ làm bài, thu bài) đối với từng phần thi theo thứ tự: thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trước, thu bài phần trắc nghiệm xong, mới làm bài phần thi viết.

Ngoài ra, việc chấm thi và phúc khảo cũng dựa theo quy chết thi tốt nghiệp THPT hiện hành đối với cả hai phần thi trắc nghiệm và phần thi viết. Chú ý khi xử lý kết quả chấm độc lập, phải dựa trên tỷ lệ điểm của phần thi viết so với điểm toàn bài, theo thang điểm 10 để xác định các mức điểm tương ứng. Đối với việc xử lý điểm phúc khảo: khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 10% điểm phần thi viết trở lên thì điểm phúc khảo là điểm mới của phần thi viết.

Dựa trên tỷ lệ phần thi viết so với toàn bài, căn cứ định mức chi chấm bài thi tự luận tại Thông tư liên tịch số 66/TTLT-BTC-BGDĐT, các cơ sở GD-ĐT quy định mức chi cho chấm bài phần thi viết.

Hà Thu