Cụ thể, trong lĩnh vực thuế: Tính đến ngày 19/3/2022, đã có 99,8% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với số lượng hồ sơ tiếp nhận là 3,65 triệu hồ sơ, đã có 99% doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế với số tiền thuế đã nộp là 177,2 nghìn tỷ đồng và 5,87 triệu USD thông qua 1,17 triệu giao dịch.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đã có 536,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại 6 địa phương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bình Định). Hiện cơ quan thuế đang tích cực chuẩn bị đầy đủ cơ sở, điều kiện vật chất để triển khai giai đoạn 2 tại 57 địa phương còn lại trong tháng 4/2022.

Trong lĩnh vực hải quan: Đã có 244 thủ tục hành chính được cung cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (với 13 bộ, ngành tham gia kết nối), xử lý được 4,9 triệu hồ sơ của gần 53 nghìn doanh nghiệp tham gia. Tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 9 nước ASEAN, trong 3 tháng đầu năm đã nhận 51,64 nghìn C/O và gửi đi 41,6 nghìn C/O. Bên cạnh đó, hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu; phối hợp tiến hành đàm phán để hoàn thiện các nghị định thư, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu; trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc; triển khai “Thỏa thuận về việc tạo thuận lợi thông quan sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử” thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Trong lĩnh vực kho bạc nhà nước: Đến nay, Kho bạc Nhà nước đã đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 và tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia; 100% đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ giao dịch về chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến đến nay luôn đạt trên 99,5%.