Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Tài chính đã có thông báo số 37/TB-BTC ngày 18/1/2022 về chương trình công tác trước, trong và sau Tết.

Do dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo việc tổ chức và thực hiện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 được an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ không tổ chức gặp mặt, chúc tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị trong thời gian trước và sau kỳ lễ nghỉ Tết.

Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị đón Tết Nguyên đán lành mạnh, tiết kiệm
Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, tiết kiệm. Ảnh: TL.

Đồng thời, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tổ chức đón Tết Nhâm Dần 2022 đảm bảo an toàn, tiết kiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục tập trung nỗ lực cao nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

“Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra”, thông báo nêu rõ.

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp bố trí lịch làm việc và phân công trực Tết phù hợp, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Đặc biệt, nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định, đặc biệt các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội...

Tại thông báo này, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Công điện số 1725/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

“Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ được giao”, thông báo của Bộ Tài chính nêu rõ./.