bình ổn giá

Bộ Tài chính yêu cầu địa phương chú trọng đến việc thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết trên địa bàn.

Theo dõi sát diễn biến cung - cầu, bình ổn giá

Tại Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu:

Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trong đó, chú trọng đến việc thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết trên địa bàn; kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh giải pháp bình ổn thị trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá đột biến bất hợp lý.

Đối với các địa phương có triển khai Chương trình bình ổn thị trường, cần tăng cường giám sát và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Công thương, trong đó lưu ý triển khai có hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bán hàng hóa với giá cả và chất lượng theo đúng cam kết.

Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn có biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa Chương trình bình ổn thị trường, khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường mà không nhận hỗ trợ vốn vay hoặc hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân sách nhà nước.

Phối hợp với các đơn vị liên quan như quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 127, Hải quan, Thanh tra, Công an, Thuế... tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như: nước sạch sinh hoạt, cước vận tải, lương thực, thực phẩm, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, LPG, phí trông giữ xe đạp, ô tô, xe máy và các loại hàng hóa là nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất như: xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật...

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng tăng giá, phí, lệ phí tùy tiện, trái pháp luật, nhất là thời gian cao điểm trong dịp Tết và công bố công khai hành vi vi phạm cùng hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện nghiêm, triệt để công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là đối với các mặt hàng ma túy, vũ khí, chất nổ, hàng hóa vi phạm môi trường, khoáng sản, động vật hoang dã, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán như thuốc lá, rượu bia, gia cầm; kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Tăng cường quản lý thu, kiểm soát thu NSNN, ngăn chặn việc gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá.

Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan giám sát chặt chẽ đăng ký giá, kê khai giá của doanh nghiệp đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá...

Tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng cùng lúc

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các trường hợp điều chỉnh giá phải xây dựng phương án, lộ trình điều chỉnh trên cơ sở đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm để hạn chế thấp nhất tác động đến sản xuất và đời sống nhân dân, cũng như việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế xã hội tại địa phương. Kiên quyết dừng các phương án tăng giá khi tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá mà các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành Tài chính cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo, tăng cường công tác điều hành thu, công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu; kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế...

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước trên cơ sở phương án tiết kiệm 10% chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013, bảo đảm chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả đúng chế độ. Kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi thuộc đối tượng phải rà soát, cắt giảm và giãn tiến độ thực hiện nhưng đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư không có giải thích hợp lý, hợp lệ.

Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tăng cường công tác phòng chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và cho các vùng bị thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị trong hệ thống ngành tài chính từ trung ương đến địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, phấn đấu quyết liệt để đảm bảo cân đối ngân sách đơn vị; tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, đặc biệt là gia đình bị ảnh hưởng của bão lũ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng./.

Hoàng Lâm