Phát huy tính chủ động trong công tác đối ngoại

Báo cáo tại hội nghị, bà Hoàng Diệu Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, trong năm qua, vụ đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác của Bộ và các yêu cầu nhiệm vụ phát sinh trên các lĩnh vực: Hội nhập tài chính, hợp tác tài chính, quản lý hoạt động đối ngoại, quản lý các chương trình - dự án, thông tin tuyên truyền.

Bộ Tài chính tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đơn cử, vụ đã tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính ban hành thông báo của Ban cán sự Đảng để thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, tăng cường triển khai các nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực tài chính tại các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ, đặc biệt là các nghị quyết mới về hội nhập.

Vụ cũng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hợp tác và hội nhập quốc tế về kinh tế - tài chính trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ.

Trong công tác đàm phán các Hiệp định năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng phương án đàm phán về thương mại hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do châu Âu (VN-EFTA FTA), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và các Tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống nhất - UAE (CEPA); đàm phán nâng cấp về thương mại hàng hóa đối với một số hiệp định thương mại tự do đã ký kết, như: Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA), ASEAN - Trung Quốc (ACFTA)…

Về triển khai các nhiệm vụ hội nhập tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết về thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong các FTA và các Hiệp định, thỏa thuận thương mại song phương; theo dõi hình xuất nhập khẩu, áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt của từng FTA, đánh giá tác động thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu.

Đáng chú ý, về hợp tác tài chính khu vực và đa phương, năm 2023, ngành Tài chính tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực và đa phương trong khuôn khổ ASEAN, ASEAN+3, APEC, V20, các hợp tác tài chính khác như diễn đàn quản lý chi tiêu công tại châu Á - PEMNA; Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục các hoạt động duy trì hợp tác song phương, tăng cường triển khai các Bản ghi nhớ về hợp tác tài chính (MOU) đã ký kết với các đối tác quan trọng.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác tài chính

Đề cập tới nhiệm vụ của năm 2024, bà Hoàng Diệu Linh cho biết, Vụ Hợp tác quốc tế đã dự thảo chương trình, phương hướng và giải pháp triển khai nhiệm vụ liên quan tới các nội dung, gồm: Hội nhập tài chính; hợp tác tài chính; quản lý hoạt động đối ngoại; vận động tài trợ, ký kết và quản lý chương trình, dự án...

Bộ Tài chính tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Hà Duy Tùng chủ trì và điều hành hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Trong đó, sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hợp tác và hội nhập quốc tế về kinh tế - tài chính trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ; hoàn thiện khung khổ pháp lý và triển khai thực thi cam kết về tài chính trong các hiệp định FTA, các hiệp định thương mại song phương và WTO; tiếp tục đàm phán thuế quan, dịch vụ tài chính, quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định FTA đang đàm phán; tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động thực thi các FTA và căng thẳng chính trị, thương mại giữa các nước lớn.

Về công tác hợp tác tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục tăng cường sự tham gia của Việt Nam trong các diễn đàn hợp tác tài chính khu vực và đa phương như APEC, ASEAN, ASEAN+3, V20...

Kết luận hội nghị, ông Hà Duy Tùng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đề nghị, toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chia sẻ lẫn nhau trong công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2023, ngành Tài chính đã phát huy tính chủ động và tích cực trong việc thực hiện công tác đối ngoại đảm bảo các mục tiêu: Kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến kinh tế - tài chính khu vực và thế giới phục vụ công tác điều hành chính sách tài khóa của Bộ Tài chính; tăng cường hợp tác tài chính song phương, khu vực và đa phương để đối phó với tác động bất lợi đối với kinh tế vĩ mô khu vực, thế giới và trong nước; duy trì quan hệ đối tác chiến lược, đối tác truyền thống đảm bảo quan hệ đối tác được liên tục, không bị ngưng trệ, tiếp tục thúc đẩy ký kết và thực thi các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo kế hoạch.