Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung, gồm: Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bộ Tài chính yêu cầu không tổ chức chúc Tết, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ảnh TL

Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; cục trưởng cục thuế, giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cục trưởng cục hải quan, cục trưởng cục dự trữ nhà nước khu vực phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 9/1/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... Cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, xử lý kịp thời các công việc, tình huống phát sinh, không ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp...

Tại thông báo này, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm./.