bộ trưởng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tổng cục Thuế (tháng 4/2021). Ảnh: Đức Minh.

Đầu thư, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính sự tri ân, những tình cảm sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bộ trưởng cho biết, trải qua 76 năm đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, các thế hệ cán bộ ngành Tài chính đã dày công vun đắp truyền thống đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng nên một nền tài chính ngày càng phát triển hiện đại, đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của toàn

thư chúc mừng

thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Tài chính, chúng ta đã tập trung hoàn thiện thể chế chính sách tài chính; điều hành linh hoạt và hiệu quả chính sách tài khóa, nợ công trong giới hạn Quốc hội cho phép, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh quốc phòng được tăng cường và giữ vững...qua đó khơi thông các nguồn lực tài chính, từng bước tái cấu trúc nền tài chính quốc gia, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh” – Bộ trưởng viết.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch Tài chính – ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách quan trọng, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng để từng bước kiềm chế dịch bệnh, phục hồi sản xuất kinh doanh, thực hiện thành công mục tiêu kép của Chính phủ “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội” trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nhiệm vụ của ngành Tài chính trong thời gian tới hết sức nặng nề và nhiều thử thách, nhưng với truyền thống vẻ vang 76 năm của Ngành, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tin tưởng chắc chắn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021 và các năm tiếp theo mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hồng Vân