botruong14

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (bên phải) tặng quà lưu niệm tới ông Martin Turner. Ảnh Đức Minh

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn ông Martin Turner đã có chuyến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính Việt Nam.

"Cá nhân tôi đã có dịp làm việc với ACCA khi còn là Tổng kiểm toán Nhà nước, và tôi rất vui mừng tiếp tục làm việc với các bạn trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam", Bộ trưởng bày tỏ.

Bộ trưởng cũng chúc mừng những thành tựu phát triển của ACCA toàn cầu và tại Việt Nam trong những năm qua và đánh giá cao những đóng góp của ACCA trong việc phát triển ngành kiểm toán của Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết, thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán trên cơ sở thông lệ quốc tế phù hợp điều kiện cụ thể của Việt Nam; phát triển mạnh nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đảm bảo ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực cả về số lượng và chất lượng, được sự thừa nhận của quốc tế; tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán, đồng thời đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy và hỗ trợ phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Chính vì vậy, sự hiện diện của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế tại Việt Nam như ACCA đã mở ra cơ hội để các kiểm toán viên Việt Nam có thể trở thành kiểm toán viên đạt trình độ quốc tế, nhằm đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế cũng như yêu cầu đổi mới của Việt Nam. Bộ Tài chính rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của ACCA trong quá trình triển khai thực hiện mục tiêu đề ra.

Ông Martin Turner cảm ơn những đánh giá của Bộ Tài chính về tầm quan trọng và vai trò của kế toán, kiểm toán. Ông khẳng định, ACCA sẽ cố gắng làm mọi việc có thể để hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu của mình trong lĩnh vực này, đặc biệt trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn, trình độ quốc tế./.

ACCA là Hội nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán đầu tiên có văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 2002, và cũng là Hội nghề nghiệp quốc tế đầu tiên trong lĩnh vực tài chính - kế toán - kiểm toán ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam để thực hiện “Chương trình phối hợp tổ chức thi kiểm toán viên chuyên nghiệp tại Việt Nam”. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ, công tác tổ chức thi kiểm toán viên chuyên nghiệp ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu tốt đẹp.

Đức Minh