1

Toàn cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chào mừng đoàn công tác của CAPA đến Việt Nam nhân dịp Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đăng cai tổ chức các cuộc họp và hội thảo của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC).

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong những năm gần đây, ngành nghề kế toán – kiểm toán của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của ngành nghề kế toán – kiểm toán, Việt Nam đang không ngừng hoàn thiện các quy định pháp lý, chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cũng như thành lập các Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và hướng các hội nghề nghiệp này theo hướng chuyên nghiệp, độc lập, phù hợp với thông lệ quốc tế.

"Trong thời gian tới, Việt Nam có nhiều công việc cần triển khai trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Điển hình như việc sửa đổi Luật Kế toán 2003 cho phù hợp với điều kiện mới; xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán áp dụng cho lĩnh vực công; cập nhật và xây dựng tiếp các chuẩn mực kế toán còn lại; nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực kế toán – kiểm toán Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế; và tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, đám bảo cung cấp thông tin tài chính trung thực, đáng tin cậy cho các nhà đầu tư", Bộ trưởng cho biết.

Bộ Tài chính đánh giá cao những hoạt động của CAPA tại Việt Nam trong thời gian qua và rất hy vọng CAPA với tư cách là đại diện của IFAC tại Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để VACPA sớm đảm bảo các điều kiện để trở thành thành viên của IFAC.

2

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (đứng giữa) chụp ảnh cùng đoàn.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn, CAPA tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính hoàn thiện khung pháp lý cũng như các quy định về chuẩn mực nghề nghiệp, chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế với Bộ Tài chính về áp dụng chuẩn mực nghề nghiệp, cũng như công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán nhằm tạo lập các thông tin tài chính đáng tin cậy cho các quyết định kinh tế, tạo môi trường đầu tư minh bạch tại Việt Nam.

Ông Brian Blood cám ơn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời lắng nghe bài giới thiệu về CAPA và các hoạt động của CAPA tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Brian Blood cũng đã trao đổi các vấn đề liên quan đến các hoạt động nghề nghiệp và sự hợp tác giữa ACPA với Bộ Tài chính Việt Nam.

Ông Brian Blood mong muốn tiếp tục có cơ hội hợp tác với các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có Bộ Tài chính về việc hướng tới hội kiểm toán chuyên nghiệp, đặc biệt liên quan đến các chuẩn mực trong chi tiêu công; kế toán trong giáo dục; đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực kế toán.../.

Tin và ảnh: Đức Minh