Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023