Theo Bộ Y tế, đề xuất này được đưa ra dựa trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", cũng như căn cứ bối cảnh tình hình dịch bệnh, kết quả tiêm chủng phòng chống dịch Covid-19 và khả năng đáp ứng với dịch bệnh của nước ta.

Bộ Y tế đề xuất tạm dừng yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh
Bộ Y tế đề xuất tạm dừng yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh. Ảnh: TL.

Đến nay có khoảng 50% quốc gia, vùng lãnh thổ đã tạm dừng, dừng thực hiện yêu cầu xét nghiệm trước khi nhập cảnh.

Việc đề xuất tạm dừng yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh theo đường hàng không cũng là để hài hòa với các nước trên thế giới, tổ chức quốc tế và nhằm thống nhất giữa các đơn vị chuyên môn, kỹ thuật liên quan về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với người nhập cảnh. Đồng thời, việc này cũng được áp dụng triển khai một cách linh hoạt phù hợp từng giai đoạn dịch bệnh./.

Trước đó, để phù hợp với thực tiễn và căn cứ tình hình dịch Covid-19 và Nghị định số 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27/4/2022.