GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, một trong điểm mới trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 là quy định một số nội dung về cơ chế tự chủ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, quy định cụ thể về giá khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước được quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Bộ Y tế sẽ ban hành khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu
Năm 2023, sẽ ban hành khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu. Ảnh: Văn Nam.

Luật cũng quy định giá dịch vụ y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước bảo đảm được tính đúng, tính đủ theo lộ trình do Chính phủ quy định để bù đắp chi phí thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và có tích lũy.

Liên quan đến vấn đề giá khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở y tế, ông Nguyễn Tường Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) cho biết, hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở y tế là hoạt động đã diễn ra từ lâu.

Hiện nay, mỗi bệnh viện áp dụng mức giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu rất khác nhau, từ vài trăm đến hàng triệu đồng. Để có giải pháp căn cơ giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế đã có chỉ đạo và xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp.

Theo Bộ Y tế, với dịch vụ y tế do ngân sách nhà nước thanh toán, hiện cũng đang được sửa đổi, điều chỉnh theo hướng tính đúng, tính đủ các yếu tố cấu thành dịch vụ, trong đó bổ sung chi phí quản lý và khấu hao tài sản vào giá dịch vụ y tế, đồng thời điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương cơ sở mới.

Hiện nay giá dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế công lập mới chỉ tính 2/4 yếu tố cấu thành. Bộ Y tế cho rằng việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế là yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân, bệnh viện và cán bộ y tế.