ảnh

Ảnh: Bùi Tư

Tại thông báo, Giám đốc ILO Việt Nam khẳng định, các yêu cầu về lao động và môi trường của EVFTA sẽ giúp mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

Giám đốc ILO Việt Nam cho biết, Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền vững của EVFTA yêu cầu Việt Nam và EU tái khẳng định cam kết của mình, phù hợp với các nghĩa vụ trong khuôn khổ của ILO và tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, sẽ tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các quyên tắc về các quyền cơ bản trong lao động.

Các quyền này bao gồm tự do hiệp hội và công nhận một cách thực chất quyền thương lượng tập thể; chấm dứt mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép buộc; loại bỏ một cách hiệu quả lao động trẻ em; và chấm dứt phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp.

Chương 13 cũng yêu cầu mỗi bên sẽ tiếp tục và duy trì các nỗ lực hướng tới phê chuẩn các công ước cơ bản của ILO.

“Các yêu cầu về lao động và môi trường của EVFTA sẽ giúp mang lại lợi ích cho tất cả các bên, giúp Việt Nam phát triển bền vững bằng cách tránh “cuộc đua xuống đáy” và đảm bảo rằng tăng trưởng hiện tại sẽ không phải trả giá bằng các cơ hội của thế hệ tương lai” - Giám đốc ILO Việt Nam chia sẻ.

Việt Nam hiện đã phê chuẩn 6 trong tổng số 8 công ước cơ bản của ILO. Công ước số 98 về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể là công ước mới nhất được phê chuẩn, được Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào tháng 6/2019.

Việt Nam hiện đang lên kế hoạch phê chuẩn tiếp 2 công ước cơ bản còn lại gồm: Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức – dự kiến trong năm 2020; và Công ước số 87 về Tự do hiệp hội và bảo vệ quyền tổ chức – dự kiến trong năm 2023.

Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua EVFTA trong phiên họp sắp tới vào tháng 5. Nếu được thông qua, thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong vòng một tháng sau khi Việt Nam và EU có thông báo chính thức giữa hai bên về việc đã hoàn thành các quy trình pháp lý./.

Bùi Tư