bảo trì đường bộ

Năm 2017 công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa định kỳ được thực hiện trên 148 quốc lộ. Ảnh: Hà Khánh

Năm 2017 các hoạt động thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Bảo trì đường bộ (BTĐB) tiếp tục hoàn thành và vượt kế hoạch ban đầu. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phục vụ đắc lực cho công tác BTĐB và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Tính đến 31/12/2017 công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa định kỳ được thực hiện trên 148 quốc lộ với 20.733km/22.978km tổng chiều dài quản lý đã thực hiện. Đây được xem là những tiền đề thuận lợi để năm 2018 tiếp tục sử dụng có hiệu quả, công khai minh bạch nguồn tiền do dân đóng góp, giúp gìn giữ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, giảm tai nạn giao thông.

Xem danh sách chi tiết tại đây.

Trí Dũng