Ông Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Ông Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Ông Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội:

Giữ vị thế tiên phong, đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin

Mặc dù triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có nhiều biến động, diễn biến khó lường; ngành Tài chính đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả như tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng, góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực tài chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh; quản lý điều hành tài chính ngân sách nhà nước linh hoạt, hiệu quả.

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán được giao; tiếp tục giữ vị thế tiên phong, đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số;... góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương hoàn thành nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có TP Hà Nội.

Tính đến ngày 15/12/2022, thu ngân sách địa phương vượt 20,4% dự toán.

Cân đối thu - chi ngân sách được đảm bảo khi tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt trên 332.000 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến 100.567 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán giao đầu năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản được kiểm soát. Dự kiến trung bình cả năm 2022 dưới 4%.

Thành phố đã triển khai kịp thời các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 2,6 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 2.660 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 183.000 lao động, vượt 14,3% kế hoạch; hỗ trợ trên 1.400 hộ thoát nghèo.

Thủ đô cũng thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng cho trên 72.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền trên 13.000 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho gần 19.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền gần 12.000 tỷ đồng;…

Ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.
Ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh:

Cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp

Năm 2022, UBND TP Hồ Chí Minh đã tích cực chỉ đạo triển khai các giải pháp, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo đó, ngành Thuế, Hải quan tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách thuế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh; kiểm tra, kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và đúng quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra và quản lý nợ thuế; tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, quản lý hóa đơn bán hàng, đẩy mạnh công tác chuyển đổi hóa đơn điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, ứng dụng công nghệ điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Các chủ trương và chính sách hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp từng bước phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát dịch bệnh được triển khai hiệu quả và vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp an tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh; kinh tế thành phố tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đến thời điểm hiện nay, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 449.281 tỷ đồng, đạt 116,22% dự toán; trong đó, thu nội địa (kể cả thu dầu thô) là 312.164 tỷ đồng, đạt 115,59% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 137.105 tỷ đồng, đạt 117,69% dự toán.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UNND TP Đà Nẵng.
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UNND TP Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UNND TP Đà Nẵng:

Bám sát các chủ trương về tài chính – ngân sách

Năm 2022, thành phố đã bám sát các chủ trương về tài chính – ngân sách theo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp quản lý thu, tăng cường công tác tuyên truyền đến người nộp thuế, thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; thực hiện điều hành chi ngân sách chặt chẽ, linh hoạt theo dự toán giao; ưu tiên, sắp xếp bố trí ngân sách nhà nước từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm trước, dự phòng ngân sách địa phương để đảm bảo kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Qua đó, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách thành phố đạt kết quả tích cực, đảm bảo cân đối nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện các chế độ chính sách do trung ương và địa phương ban hành.

Trên cơ sở đó, tính đến thời điểm 16/12/2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22.895,7 tỷ đồng bằng 116,6% dự toán giao, trong đó thu nội địa bằng 117,8% dự toán, thu xuất nhập khẩu đạt 113% dự toán.

Tổng chi ngân sách địa phương là 14.563,8 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển theo dự toán giao đầu năm bằng 85% kế hoạch trung ương giao, chi thường xuyên đạt 88% dự toán giao.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bắc Ninh
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Ninh:

Kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ

Năm 2022, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước thực hiện cả năm đạt 30.372 tỷ đồng, bằng 99,4% dự toán, bằng 91,3% so với thực hiện năm 2021. Trong đó: thu nội địa ước thực hiện 22.772 tỷ đồng (bằng 97,9% dự toán, bằng 89,2% so với thực hiện năm 2021); thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết ước thực hiện 21.250 tỷ đồng (đạt 110,4% dự toán và bằng 99,6% so với thực hiện năm 2021).

Cùng với đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 7.600 tỷ đồng (bằng 104,1% dự toán, bằng 98,9% so với thực hiện năm 2021).

Để có được kết quả trên, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động trong điều hành quản lý ngân sách, kịp thời triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, chính sách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân.

Cùng với đó đã bảo đảm nguồn để đáp ứng nhu cầu kinh phí phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch bệnh, các chính sách an sinh xã hội.

Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng (bao gồm dự phòng năm 2021 chuyển sang) gần 5,2 nghìn tỷ đồng, trong đó chủ yếu là bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Quốc phòng (729,8 tỷ đồng) và hỗ trợ cho các địa phương (3.697 tỷ đồng) kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.