Công văn được gửi tới Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam.

Bộ Tài chính cho biết thời gian qua đã nhận được phản ánh của một số địa phương về vướng mắc xác định chênh lệch trả thưởng khi xác định quỹ tiền lương của Công ty xổ số kiến thiết (Công ty XSKT) theo quy định tại Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH (TT 18) và Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH (TT 19) của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH).

Để giải đáp các vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ LĐTBXH đề nghị xem xét, hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh xã hội và các Công ty XSKT về việc xác định chênh lệch trả thưởng khi xác định quỹ tiền lương của người lao động và viên chức quản lý khi thực hiện TT 18 và TT 19.

Đồng thời Bộ Tài chính đề xuất một số ý kiến trên cơ sở các văn bản pháp lý hướng dẫn về hoạt động kinh doanh xổ số. Cụ thể là việc xác định chênh lệch trả thưởng để xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và viên chức quản lý chuyên trách; và việc xác định tốc độ tăng lợi nhuận để xác định quỹ lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách.

Cụ thể Bộ Tài chính cho biết, kinh doanh xổ số là hoạt động kinh doanh dựa trên kết quả may rủi. Hiện nay các công ty XSKT chủ yếu phát hành loại hình xổ số truyền thống nên kết quả kinh doanh, trả thưởng phụ thuộc vào doanh thu bán vé.

Trên cơ sở cơ chế tài chính của các công ty XSKT, Bộ Tài chính đề xuất cách tính toán theo công thức sau:

(Chênh lệch trả thưởng để tính toán yếu tố khách quan khi xác định NSLĐ và LN) bằng [(Chi phí trả thưởng năm thực hiện, bao gồm cả số trích lập hoặc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng nếu có chia cho Doanh thu tiêu thụ năm thực hiện) trừ đi (Chi phí trả thưởng năm trước liền kề, bao gồm cả số trích lập hoặc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng nếu có chia cho Doanh thu tiêu thụ năm trước liền kề)] nhân với Doanh thu tiêu thụ năm thực hiện.

Cũng theo Bộ Tài chính, theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 9 TT 19 của Bộ LĐTBXH thì DN phải đạt mức tăng lợi nhuận thực hiện trong năm so với thực hiện năm trước liền kề từ 2 đến 7% thì mới được tăng hệ số tiền lương tăng thêm.

Quy định này có vướng mắc cho các công ty XSKT vì theo Nghị quyết 68/QH11 ngày 31/10/2006 của Quốc hội, và khoản 3 Điều 10 Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số thì hiện nay, Bộ Tài chính thực hiện khống chế mệnh giá vé và doanh số phát hành của công ty XSKT.

Do đó, việc tăng trưởng được lợi nhuận theo như quy định nêu trên là khó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ LĐTBXH chấp thuận cho phép các công ty XSKT được loại trừ yếu tố khách quan này khi xác định quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách theo như quy định tại khoản 4, Điều 6, Nghị định 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể: “Khi xác định quỹ tiền lương, thù lao, công ty được loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện, bao gồm: Nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường, ưu đãi thuế TNDN, tăng, giảm vốn Nhà nước…”.

Bộ Tài chính cho biết, cuối tháng 7 vừa qua, Bộ LĐTBXH đã có văn bản trả lời, theo hướng thống nhất với phương án xác định chênh lệch trả thưởng để tính quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và viên chức quản lý như đề nghị của Bộ Tài chính.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương và xã hội, các Công ty XSKT và Công ty xổ số điện toán Việt Nam triển khai thực hiện xác định chênh lệch trả thưởng của công ty xổ số để loại trừ khi tính quỹ tiền lương của người lao động và viên chức quản lý như trên./.

N.P