Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc đăng nhập, rà soát chuẩn hóa CSDLQG. Ảnh Cục QLCS

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, kể từ khi thí điểm thực hiện sắp xếp nhà, đất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (năm 2001) và sau hơn 6 năm thực hiện trên địa bàn cả nước, công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã cơ bản đạt được mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm, đưa việc quản lý, sử dụng công sản vào nề nếp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn chậm về tiến độ sắp xếp, xử lý. Một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc sắp, xếp và không nắm rõ đối tượng phải sắp xếp nên chỉ tập trung triển khai thực hiện tại các cơ sở nhà đất do các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đang quản lý, sử dụng mà chưa thực hiện sắp xếp đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản nhà nước (TSNN) qua tổng kết 5 năm xây dựng và vận hành đến nay đã lưu trữ tương đối đầy đủ thông tin về TSNN thuộc đối tượng phải kê khai đăng ký; dữ liệu từng bước được rà soát, chuẩn hóa và phát huy tác dụng trong công tác quản lý TSNN của cả nước cũng như của từng bộ, ngành, địa phương.

Đánh giá việc xây dựng và vận hành CSDLQG về TSNN, ông Thịnh cho biết, việc ứng dụng Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN để xây dựng CSDLQG đã góp phần trang bị đồng bộ các công cụ phục vụ công tác quản lý TSNN theo yêu cầu của Luật quản lý, sử dụng TSNN.

Lần đầu tiên, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng như các bộ, ngành và địa phương có một CSDLQG về TSNN chứa đựng đầy đủ thông tin về TSNN thuộc phạm vi quản lý và CSDLQG này sẽ dần thay thế cho phương pháp quản lý truyền thống (kiểm kê, báo cáo giấy,...), gây tốn kém thời gian mà thông tin lại thiếu chính xác, kịp thời.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, CSDLQG về TSNN cũng bộc lộ nhiều hạn chế như: thông tin trong CSDL còn chưa thực sự đầy đủ, chính xác, kịp thời; tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chưa đạt yêu cầu... có nguyên nhân bắt nguồn từ cơ sở vật chất của nhiều cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ dăng nhập dữ liệu còn hạn chế (máy tính cũ, đường truyền kém, tốc độ tru cập mạng chậm)....

Từ những vướng mắc thực tế, tại Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã kiến nghị Bộ Tài chính nên yêu cầu các đơn vị quân đội thực hiện sắp xếp theo đúng trình tự quy định; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa vẫn phải kê khai sắp xếp nhà đất. Trường hợp các cơ sở nhà, đất chưa có phương án sắp xếp lại, hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng, phải thực hiện thuê đất hoặc giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành....

Phát biểu kết luận Hội nghị tại Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh, sử dụng CSDLQG để quản lý TSNN đã góp phần thiết thực vào công tác hiện đại hóa quản lý của ngành Tài chính; đẩy mạnh thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Vì thế, trong thời gian tới, đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc rà soát, chuẩn hóa số liệu trong Phần mềm để đến hết ngày 31/12/2013, thông tin tài sản trong phần mềm sẽ được khóa lại, đây được coi là nguồn số liệu chuẩn của các bộ, ngành, địa phương.

Để triển khai tốt công tác sắp xếp lại nhà đất, thời gian tới, các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố chưa hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cần tập trung chỉ đạo, có kế hoạch và biện pháp cụ thể để đảm bảo sớm hoàn thành công tác này.

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương cần có kế hoạch kiểm tra, đôn dốc việc triển khai thực hiện đối với các cơ sở nhà đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án, đặc biệt là các trường hợp sử dụng sai mục đích như cho thuê, cho mượn, bố trí làm nhà ở; đẩy nhanh tiến độ bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Xử lý kịp thời các trường hợp chậm báo cáo kê khai....

Tại Hội nghị này, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí cũng thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính trao bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai việc đăng nhập, rà soát chuẩn hóa CSDLQG, góp phần nâng cao công tác quản lý và sử dụng TSNN.

Hội nghị sẽ tiếp tục được tổ chức tại miền Trung (ngày 5- 7/12) và tại miền Nam (9-11/12).

Hạnh Thảo