Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Trịnh Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội đã đánh giá cao những nỗ lực thu ngân sách của ngành Hải quan Hà Tĩnh và chia sẻ những khó khăn mà Hải quan Hà Tĩnh đang gặp phải. Trong 6 tháng đầu năm, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thu nộp ngân sách nhà nước 3.500 tỷ đồng, đạt 65% dự toán Bộ Tài chính giao (5.400 tỷ đồng), đạt 54% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (6.500 tỷ đồng). Trong thời gian nửa năm còn lại, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN do Bộ Tài chính giao là 5.400 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn khảo sát đề nghị đại diện Cục Hải quan Hà Tĩnh thảo luận về tình hình thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với Dự thảo Luật để đoàn có cơ sở trình Quốc hội xem xét, thông qua Dự án Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Một trong những nội dung mà các đại biểu quan tâm là ảnh hưởng của quy định tại Dự thảo đối với sự tồn tại và phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. Ông Lương Trường Thọ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.H Ông Lương Trường Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh đề nghị cần bổ sung đối tượng miễn thuế là: Hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu của loại hình gia công xuất khẩu. Tại văn bản luật trước đây và dự thảo luật lần này không đề cập đến thuế xuất khẩu các mặt hàng được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu. Tuy nhiên các trường hợp này được quy định tại các thông tư là “không phải nộp thuế xuất nhập khẩu” không thuộc đối tượng miễn hay hoàn, nên tạo sự không rõ ràng trong thực hiện, do vậy cần luật hóa nội dung này. Đối với hàng hóa đưa vào và đưa ra khu phi thuế quan chưa có hàng rào cứng nên có quy định thực hiện theo hướng dẫn riêng của Thủ tướng Chính phủ và cho hưởng một số ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu nhằm tăng cường sự phát triển kinh tế xã hội cho dân cư trong khu kinh tế. Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng đã có những đề xuất, kiến nghị đối với đoàn khảo sát về việc cần phải luật hóa cụ thể, rõ ràng các quy định cơ chế chính sách đối với khu kinh tế; có các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, ưu đãi vay ngân hàng, tăng thời hạn miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư trong khu kinh tế./.

Lan Hương