Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác cán bộ của các vụ, cục, tổng cục, các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể lãnh đạo, cán bộ của Vụ Tổ chức cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Long - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo kết quả công tác cán bộ năm 2012 và định hướng công tác đến năm 2015.

Theo đó, trong năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành 02 Chỉ thị, 12 Quyết định về các Chiến lược, Đề án, Quy chế, quy trình trong quản lý cán bộ, đưa công tác Tổ chức cán bộ của ngành vào nề nếp, quy chuẩn. Tính đến hết tháng 9/2013, cơ cấu tổ chức bộ máy toàn ngành gồm: 20 Vụ, Cục thuộc cơ quan Bộ; 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; 5 Tổng cục; 182 Cục ở cấp tỉnh; 1.700 Chi cục ở cấp huyện và hơn 8.700 tổ, đội thuộc Chi cục.

công tác tổ chức cán bộ ngành Tài chính

Hội nghị Công tác Tổ chức cán bộ năm 2013. Ảnh: V.A

Về quản lý biên chế, thực hiện chủ trương không giao thêm biên chế cho các Bộ, ngành, địa phương của Chính phủ, thời gian qua, các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ đã chủ động tự cân đối, điều chỉnh biên chế trong nội bộ đơn vị. Hết tháng 8/2013, tổng số biên chế toàn ngành là hơn 77.000 chỉ tiêu, trong đó biên chế hành chính là hơn 74.000 chỉ tiêu, biên chế sự nghiệp là hơn 3.000 chỉ tiêu.

Từ nay đến 2016, Chính phủ sẽ không bổ sung biên chế cho tất cả các đơn vị hành chính, giữ ổn định theo chỉ tiêu biên chế được giao hiện nay. Do đó, đòi hỏi tất cả các đơn vị cần phải rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ... để bố trí, sử dụng biên chế hợp lý, hiệu quả.

Về công tác quy hoạch cán bộ, do ngành Tài chính có số lượng lớn đầu mối các đơn vị, công tác điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác được tiến hành thường xuyên nên đến nay cán bộ quy hoạch ở một số đơn vị còn bị thiếu so với quy định.

Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, từ năm 2012 đến nay, toàn ngành đã thực hiện bổ nhiệm hơn 4.000 người, bổ nhiệm lại hơn 4.500 người. Để tiếp tục đưa công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của ngành vào nề nếp và có sự thống nhất, các đơn vị cần thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo các cấp cần tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định và tiêu chuẩn. Chủ động trong công tác chuẩn bị nguồn cán bộ thay thế. Quan tâm đúng mức đến công tác nhận xét, đánh giá cán bộ khi thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, không nên chỉ tập trung nhiều vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng đã dần đi vào nề nếp nhưng chất lượng đào tạo vẫn còn có khoảng cách so với yêu cầu thực tiễn, khả năng ứng dụng thực tế của kiến thức đào tạo chưa cao, tiến độ xây dựng chương trình và tài liệu bồi dưỡng còn chậm... Công tác đào tạo, bồi dưỡng hiện nay chưa tập trung về một đầu mối mà rải rác ở một số đơn vị chuyên môn, do đó gây khó khăn trong việc theo dõi và quản lý thống nhất.

Từ nay đến hết năm 2015, nhiệm vụ đặt ra cho công tác tổ chức cán bộ là cần tiếp tục triển khai đúng hướng, với chất lượng ngày càng cải thiện. Tổ chức bộ máy hiện đại hoá. Đổi mới phương thức tổ chức tuyển dụng theo hướng đa dạng hóa về mô hình thi tuyển. Thống nhất các bước trong quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, làm cho công tác cán bộ vừa có tính thường xuyên, vừa mang tính chiến lược. Xây dựng và ban hành đồng bộ các quy chế, quy trình, chương trình đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu công vụ, đảm bảo mục tiêu của Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp chỉ đạo, công tác tổ chức cán bộ của ngành cần tập trung hướng quan tâm vào công tác bảo vệ chính trị nội bộ và việc triển khai quy hoạch, thi nâng ngạch của cán bộ công chức. Những vướng mắc trong công tác thi nâng ngạch cần phối hợp với Bộ Nội vụ để có hướng giải quyết hợp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cán bộ công chức.

Thứ trưởng nhận định, việc sắp xếp cán bộ còn khá bất hợp lý. Có những đơn vị doanh thu lớn, cần nhiều nhân lực lại bố trí ít người. Còn những đơn vị doanh thu ít lại được bố trí nhiều người. Do vậy, chúng ta cần phải định biên lại để sắp xếp cho phù hợp.

Đối với các đồng chí làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị, trong quá trình làm việc nếu gặp phải vướng mắc thì đề xuất với Vụ Tổ chức cán bộ và Bộ để công tác này được triển khai tốt nhất, Thứ trưởng chỉ đạo./.

Ngô Vân Anh