Tích cực phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ cho biết, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC), ngay từ đầu năm, KBNN Cần Thơ đã chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện quyết liệt thực hiện các giải pháp, cũng như thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đưa tỷ lệ giải ngân đạt kết quả cao nhất khi kết thúc năm.

Cần Thơ: Thanh toán vốn nhanh qua kho bạc để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Cần Thơ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng. Ảnh minh họa: H.T

Đồng thời, KBNN Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Kiểm soát chi phối hợp cung cấp báo cáo tình hình giải ngân, chi tiết đến từng dự án theo từng chủ đầu tư; dự án chưa giải ngân; dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; dự án có số dư tạm ứng lớn, tạm ứng quá hạn kéo dài; dự án được giao kế hoạch vốn nhưng chưa nhập dự toán lên Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc)…

Bên cạnh đó, KBNN Cần Thơ đã tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể để lãnh đạo thành phố chỉ đạo trực tiếp các đơn vị, tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC.

Tổng kế hoạch vốn ĐTC thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024 của TP. Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ giao là 10.468,095 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/5/2024, thành phố đã giao chi tiết kế hoạch vốn là 8.849,780 tỷ đồng.

Đặc biệt, với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm, là đối tượng phục vụ, nên KBNN Cần Thơ luôn đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư lập hồ sơ giải ngân kịp thời, tránh để dồn nhiều hồ sơ vào cùng một thời điểm hoặc vào cuối quý, cuối năm.

Khi hồ sơ được gửi đến, KBNN Cần Thơ luôn nỗ lực giải quyết thanh toán vốn nhanh gọn, đúng quy định. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) chỉ thực hiện một lần trong suốt quá trình giải ngân, tuyệt đối không để hồ sơ tồn đọng mà không có lý do…

Theo số liệu tổng hợp từ KBNN Cần Thơ, đến ngày 7/6/2024, số vốn đã giải ngân là 2.574,529 tỷ đồng, đạt gần 29,09% kế hoạch vốn được HĐND thành phố giao chi tiết và đạt 24,59% kế hoạch Thủ tướng giao, tăng 1,13 lần về giá trị và tăng 1,19% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2023.

Ước giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công của TP. Cần Thơ đến ngày 30/6/2024 là 3.100 tỷ đồng, đạt 29,61% kế hoạch Thủ tướng giao và đạt 35,03% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Tiếp tục đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến

Mặc dù có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt có sự góp sức của KBNN Cần Thơ, nhưng kết quả giải ngân vốn kế hoạch ĐTC những tháng đầu năm 2024 vẫn chưa đáp ứng được như kỳ vọng.

Cần Thơ: Thanh toán vốn nhanh qua kho bạc để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Thành phố Cần Thơ đang tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm các giải pháp trong giải ngân vốn ĐTC. Ảnh minh họa: H.T

Nguyên nhân vẫn là do công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gặp khó khăn, người dân vẫn còn khiếu nại về giá và chính sách hỗ trợ tái định cư; khan hiếm nguyên vật liệu cát để san lấp, đắp nền đường đối với các công trình lớn.

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đánh giá khách quan, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vào cuối năm.

Điều chuyển hoặc đề xuất điều chuyển kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có năng lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ góp phần đạt chỉ tiêu đề ra.

Đồng thời, công tác khảo sát, thu thập số liệu để lập chủ trương đầu tư, dự án đầu tư chưa chuẩn xác, đặc biệt là việc khái toán kinh phí hỗ trợ, bồi thường và tái định cư còn thấp so với giá thị trường, dẫn đến khi triển khai thực hiện rất nhiều dự án có kinh phí bồi thường thực tế tăng rất nhiều so với quyết định đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Từ đó, phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

Một số chủ đầu tư chưa lường được hết các vướng mắc trong khâu lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, dẫn đến chậm phê duyệt dự án, đấu thầu không kịp theo kế hoạch đã được duyệt…

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, UBND TP. Cần Thơ đang yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ĐTC.

Phân công, phân nhiệm cụ thể giữa các sở, ngành, UBND quận, huyện, chủ đầu tư trong lập, thẩm định, trình phê duyệt, đảm bảo kế hoạch vốn cho triển khai thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân làm chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, điều chuyển ngay cán bộ, công chức khi cần thiết.

Đặc biệt, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đánh giá khách quan, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vào cuối năm. Điều chuyển hoặc đề xuất điều chuyển kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có năng lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ, góp phần đạt chỉ tiêu đề ra.

Góp phần cùng thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC trên địa bàn, từ nay đến cuối năm, KBNN Cần Thơ tiếp tục rà soát thủ tục, quy trình kiểm soát thanh toán, rút ngắn tối đa thời gian kiểm soát chi.

Đặc biệt, KBNN Cần Thơ sẽ đẩy mạnh việc áp dụng phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với khoản chi có hợp đồng và thực hiện thanh toán nhiều lần cho đến khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng và tiếp tục đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, không để tồn đọng bất cứ hồ sơ nào mà không rõ lý do.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả nguồn vốn ĐTC, KBNN Cần Thơ đã yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc trong quá trình kiểm soát thanh toán vốn ĐTC phải kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, phải khẩn trương tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết./.