Theo báo cáo từ UBND tỉnh Cao Bằng, hiện trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 chủ đầu tư giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, còn lại 5 đơn vị chủ đầu tư chưa giải ngân là những cơ quan như Trường Trung cấp nghề, Quỹ phát triển đất, Văn phòng Tỉnh uỷ Cao Bằng, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng vẫn “ì ạch” trong giải ngân vốn đầu tư công
Cao Bằng vẫn “ì ạch” trong giải ngân vốn đầu tư công

Ngoài các nguyên nhân chung, tỉnh Cao Bằng cũng thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân dẫn đến việc “ì ạch” giải ngân tại địa phương chính là việc chậm hoàn thiện các thủ tục đầu tư bởi phải qua rất nhiều khâu, nhiều bước đã kéo theo việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu... mất nhiều thời gian.

Đồng thời, năng lực quản lý, điều hành của một số chủ đầu tư còn hạn chế, chưa thực sự sát sao công việc và mang tâm lý "giữ vốn". Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn rất chậm do sự phối hợp của chủ đầu tư các dự án với chính quyền địa phương cũng như người dân chưa cao.

Nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm, UBND tỉnh Cao Bằng đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị chủ đầu tư, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, lập hồ sơ thanh quyết toán.

Ngoài ra, tỉnh cũng kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.