Chi Ma

Hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, xét đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan và của doanh nghiệp, tại Quyết định 3672/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động làm đại lý thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH một thành viên vận tải biển Gemadept, có địa chỉ tại phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định 3677/QĐ-TCHQ, xét đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan quyết định chấm dứt hoạt động làm đại lý thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Kim Phúc Hà, có trụ sở tại phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2 quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ 30/12/2020.

Theo Khoản 1, Điều 20, Luật Hải quan điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan quy định: Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá hoặc đại lý làm thủ tục hải quan; có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Ngọc Linh