Giải ngân vốn đầu tư công

Đến hết tháng 7/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại Bắc Kạn mới đạt 14% kế hoạch vốn. Ảnh minh họa: H.T

Nhiều nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân thấp

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Kạn, tỷ lệ giải ngân tại Bắc Kạn thấp có nguyên nhân từ khách quan và chủ quan.

Về khách quan, do một số quy định về thủ tục điều chỉnh dự toán tại Nghị định số 68/2019/NĐ- CP được quy định chặt chẽ hơn. Theo đó, nếu chủ đầu tư muốn điều chỉnh dự toán cần phải có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư nên đã kéo dài thời gian điều chỉnh.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có một số dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, hầu hết các hoạt động đều gắn với yếu tố nước ngoài. Tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện của các dự án.

Về chủ quan, sau khi được giao kế hoạch vốn vào đầu năm, các cấp, các ngành mới bắt tay vào triển khai các hoạt động chuẩn bị đầu tư, xây dựng kế hoạch đấu thầu, kế hoạch thi công… nên mất nhiều thời gian để có khối lượng thanh toán.

Đáng chú ý, công tác lập kế hoạch đầu tư tại địa phương chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn dẫn đến không phân bổ được hết số vốn kế hoạch giao nên đã phải điều chỉnh nhiều lần. Hơn nữa, các cấp, các ngành chưa thực sự vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao…

Điều chuyển vốn của các dự án, công trình không thể tiếp tục giải ngân

Ông Tạ Quốc Bảo - Giám đốc KBNN Bắc Kạn cho biết, để hoàn thành tốt việc giải ngân các nguồn vốn trong những tháng còn lại của năm 2021, KBNN Bắc Kạn đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ và KBNN các huyện có báo cáo cũng như đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Đồng thời, KBNN Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thanh toán các nguồn vốn, ưu tiên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đến làm thủ tục giải ngân các nguồn vốn đầu tư trong những tháng còn lại của năm 2021.

Tuy nhiên, để việc giải ngân các nguồn vốn đạt kết quả cao, giải pháp quan trọng nhất vẫn là nâng cao vai trò của các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, đồng thời cần có sự phối hợp tốt của các sở, ngành, UBND các huyện và sự chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh.

Do đó, ông Tạ Quốc Bảo cho biết, KBNN Bắc Kạn đã đề xuất với UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra giám sát đối với các nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng nghiệm thu và thực hiện thanh toán vốn với KBNN theo đúng kế hoạch giải ngân đã cam kết; chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu ngay khi công trình, dự án có khối lượng hoàn thành; đồng thời hoàn thiện ngay hồ sơ để gửi KBNN làm cơ sở kiểm soát thanh toán cho các công trình, dự án.

KBNN Bắc Kạn cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 đối với các công trình, dự án chậm triển khai, dự án không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện không hết kế hoạch vốn năm 2021 để bổ sung kế hoạch cho các công trình, dự án đã có khối lượng lớn hơn, đã hoàn thành nhưng đang chờ vốn thanh toán; đề nghị xem xét kỹ điều kiện và khả năng thực hiện của chủ đầu tư, để sau khi điều chỉnh kế hoạch có thể giải ngân ngay và đảm bảo giải ngân hết trong năm.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đến thời điểm hiện tại đạt thấp hơn 50% kế hoạch năm, định kỳ hàng tháng phải có báo cáo về tình hình tiến độ thực hiện các công trình, dự án để UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Đối với các chủ đầu tư, KBNN Bắc Kạn đề nghị thực hiện rà soát ngay các công trình, dự án được bố trí bằng các nguồn vốn năm 2021 (thời hạn thanh toán đến hết ngày 31/01/2022), nếu thấy không thể tiếp tục giải ngân hoặc giải ngân không hết số vốn đã được bố trí thì báo cáo UBND tỉnh để xem xét điều chỉnh vốn cho các công trình khác đang thiếu vốn.

Đối với các công trình, dự án chuyển tiếp, trả nợ quyết toán đã được bố trí kế hoạch vốn cần rà soát, tập hợp hồ sơ làm thủ tục thanh toán ngay số vốn đã được giao.

Đối với các công trình, dự án mới được phê duyệt dự án cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư, triển khai giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng để có thể giải ngân sớm. Có vướng mắc về thủ tục đầu tư, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương có biện pháp tháo gỡ, xử lý dứt điểm; báo cáo cụ thể về nội dung vướng mắc, đề xuất với UBND tỉnh hướng xử lý đối với khó khăn vướng mắc không thuộc thẩm quyền phạm vi giải quyết của chủ đầu tư để có chỉ đạo cụ thể.

Bên cạnh đó, KBNN Bắc Kạn cũng đề nghị các chủ đầu tư cần tiếp tục chủ động đối chiếu số liệu định kỳ với kho bạc. Khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán, các chủ đầu tư cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán và sớm đến KBNN Bắc Kạn thanh toán, không để dồn khối lượng, hồ sơ thanh toán vào cuối năm và tháng đầu tiên của năm 2022.

Vân Hà