bảo hiểm nông nghiệp

Việc triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đã có kết quả khích lệ, được người dân hưởng ứng tham gia tại Hà Giang.

Tích cực triển khai và đã cho kết quả

Ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Giám đốc phụ trách Công ty Bảo Việt Hà Giang (Bảo Việt Hà Giang) cho biết, Hà Giang là 1 trong 19 tỉnh được lựa chọn thực hiện chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; đồng thời là tỉnh đầu tiên triển khai được loại hình bảo hiểm vật nuôi đối với trâu, bò theo chương trình bảo hiểm nông nghiệp có hỗ trợ phí bảo hiểm từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP và Quyết định 22/2019/QĐ-TTg.

Tính đến ngày 31/12/2020, Bảo Việt Hà Giang đã triển khai loại hình bảo hiểm vật nuôi cho 3 huyện là Vị Xuyên, Xín Mần và Mèo Vạc. Với quyết tâm, nỗ lực không ngừng từ khi bắt đầu công tác triển khai vào giữa năm 2020 đến nay đã mang lại một số kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, Bảo Việt Hà Giang đã triển khai được tổng số 3.479 hộ với 4.791 con, gồm trâu 3.322 con, bò 1.469 con, trong đó: Hộ nghèo, hộ cận nghèo 3.476 hộ với 4.788 con (trâu 3.319 con, bò 1.469 con); Hộ không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 3 hộ với 3 con trâu. Với tổng giá trị bảo hiểm lên tới 70 tỷ đồng, phần phí bảo hiểm do ngân sách hỗ trợ là 2,370 tỷ đồng, phí hộ dân tham gia đóng là 264 triệu đồng.

“Thực tiễn cho thấy bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có được kết quả bước đầu hết sức quan trọng, được người dân hưởng ứng và tham gia. Điều này khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước là hết sức đúng đắn, khi đã góp phần ổn định sản xuất và đời sống của người dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo động lực phát triển cho kinh tế địa phương” – ông Nguyễn Đức Kiên chia sẻ.

Cùng với doanh nghiệp, các cấp chính quyền đóng vai trò quan trọng

Ông Nguyễn Đức Kiên cho rằng, để chính sách này sớm đi vào cuộc sống, bên cạnh những quyết tâm, nỗ lực không ngừng của toàn hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt nói chung và Bảo Việt Hà Giang nói riêng, sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các sở, ngành chuyên môn, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, đoàn thể tại địa phương đóng vai trò rất quan trọng.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, Bảo Việt Hà Giang đã phối hợp rất tốt với các cấp ban ngành và chính quyền sở tại để thực hiện được công tác tuyên truyền lợi ích của chính sách bảo hiểm nông nghiệp tới các địa bàn được lựa chọn triển khai, giới thiệu sản phẩm, thu thập danh sách và nhanh chóng triển khai công tác cấp đơn đúng quy định.

“Tại Hà Giang, công tác chỉ đạo, thu thập và phê duyệt hồ sơ danh sách đối tượng thuộc diện hỗ trợ và ban hành các văn bản hướng dẫn đã được thực hiện rất có hiệu quả từ tỉnh đến các cấp chính quyền, đoàn thể. Nhờ sự tập hợp nguồn lực và nắm chắc thực tiễn từ các ban, ngành sở tại, chính quyền địa phương đã giúp cho công tác tuyên truyền, tập huấn và triển khai thực hiện, tháo gỡ khó khăn được kịp thời và hiệu quả hơn. Các cơ quan chính quyền, đoàn thể và người dân đã có những nhận thức tốt về sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò của bảo hiểm nông nghiệp. Thực tế cho thấy, tuy thời gian triển khai không dài, nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo sát sao nên 3 huyện nêu trên triển khai chính sách bảo hiểm trên vật nuôi đạt kết đáng khích lệ” – lãnh đạo Bảo Việt Hà Giang chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Kiên cũng cho hay, theo phản ánh của bà con nông dân thì sản phẩm bảo hiểm còn một số hạn chế. Theo đó, ngoài các rủi ro thiên tai được bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm vật nuôi hiện hành chỉ bảo hiểm đối với bệnh nhiệt thán và bệnh lở mồm long móng, chưa mở rộng hơn đối với các loại bệnh dịch khác. Do vậy, trong thời gian tới, doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ có những xem xét đánh giá và cải tiến theo hướng tiếp cận gần hơn nữa với nhu cầu bảo hiểm thực tế để làm cho sản phẩm phù hợp hơn.

Cùng với đó, “dù đã đem lại hiệu quả bước đầu, song các cấp ban, ngành và chính quyền, đoàn thể cần quan tâm hơn nữa đến việc tổ chức công tác truyền thông về chính sách bảo hiểm nông nghiệp một cách liên tục; cũng như phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm trong công tác triển khai bán bảo hiểm, đánh giá tổn thất. Ngoài ra, cơ chế chính sách chỉ đạo phối hợp giữa các ban, ngành cũng cần được phân công cụ thể rõ ràng hơn theo hướng lấy bảo hiểm nông nghiệp là tiêu chí đảm bảo sinh kế cho người nông dân, hiệu quả bền vững với cả tổ chức sản xuất nông nghiệp và doanh nghiệp bảo hiểm” – ông Kiên nói.

Bên cạnh đó, cũng theo lãnh đạo Bảo Việt Hà Giang, hiệu lực thi hành của Quyết định 22 chỉ đến 31/12/2020, nên người dân và doanh nghiệp bảo hiểm hiện đang mong đợi chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp sẽ được kéo dài hơn và mang tính liên tục. Cùng với đó, qua ghi nhận thực tiễn, người dân cũng mong muốn được xem xét nâng cao hơn mức phí hỗ trợ để tạo thêm động lực tham gia./.

Duy Thái