Miễn, giãn, giảm tiền thuế và tiền thuê đất

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Theo nghị định này, các đối tượng được thụ hưởng chính sách này bao gồm: doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế; doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế; doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2012/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng được gia hạn về thuế và tiền thuê đất.

Chính sách thuế luôn đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp
Các chính sách ưu đãi về thuế đã giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Ảnh: NM.

Không chỉ gia hạn về thuế và tiền thuê đất, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 còn được giảm tiền thuê đất. Cụ thể, theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.

Ngoài ra, tại Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ đã nêu rõ: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021. Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp. Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ như: dịch vụ vận tải; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch...

Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được ưu đãi về thuế, phí

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, ngày 26/11/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, cũng như các nghị quyết hiện hành của hội đồng nhân dân, hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Từ ngày 1/6/2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, cũng như các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Gần đây nhất, ngày 4/12/2021, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, nghị định quy đinh việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11/2021 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Cụ thể như sau, thời hạn nộp thuế thuế tiệu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10/2021 chậm nhất là ngày 20/12/2021. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11/2021 chậm nhất là ngày 30/12/2021.

Với các chính sách gia hạn về thuế, tiền thuê đất; giảm 50% lệ phí trước bạ, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước như trên cho thấy, chính sách thuế đã luôn đồng hành cùng với người dân và doanh nghiệp.