Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp đã nêu ý kiến về sự bất cập giữa Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Thuế TNDN cho các đối tượng là chủ doanh nghiệp tư nhân và giám đốc công ty TNHH một thành viên.

Hai loại hình doanh nghiệp này không giống nhau về việc chịu trách nhiệm tài sản và sử dụng lợi nhuận sau thuế TNDN, nhưng chủ công ty TNHH lại không được tính lương và các chi phí lao động vào chi phí được trừ của doanh nghiệp.

thue
Các chuyên gia trả lời vướng mắc của DN. Ảnh: Trần Vui

Theo các chuyên gia, Luật Doanh nghiệp 2005 nêu rõ: Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mình. Tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là tài sản tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau năm tài chính của doanh nghiệp tư nhân chính là tài sản và thu nhập của chủ doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có thể lấy lợi nhuận đó để sử dụng mà không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Tiền lương của chủ doanh nghiệp tư nhân không được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp.

Với công ty TNHH một thành viên thì chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số vốn mà chủ công ty đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận sau năm tài chính của công ty TNHH một thành viên không phải là tài sản của chủ công ty. Do đó, nếu chủ công ty TNHH một thành viên muốn sử dụng phần thu nhập sau năm tài chính thì phải đóng thuế TNCN./.

Lan Hương