Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viếng Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến viếng Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viếng Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viếng Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viếng Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương viếng Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viếng Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cán bộ phụ trách Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viếng Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết lưu bút.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viếng Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan nhà lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viếng Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trồng cây tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viếng Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trồng cây tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định.