Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trong khu vực và trên toàn cầu, phù hợp với sự phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế đổi mới tư duy chính sách cách làm theo hướng xanh, bền vững và sáng tạo.

Đây cũng là một nội dung quan trọng trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng chung ASEAN phát triển bền vững, năng động, tự cường và gắn kết và trong hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.

hoi nghi
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (đứng) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MĐ

Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam xác định phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh là yêu cầu rất quan trọng. Trong đó, cần chú trọng đến đào tạo nghề để phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, có khả năng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh tại Việt Nam.

Theo đó, quá trình đào tạo nghề để đạt được mục tiêu của chiến lược tăng trưởng xanh sẽ áp dụng các quy trình công nghệ sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao gắn với sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Đồng quan điểm, GS Horst Sommer, Giám đốc Chương trình hợp tác phát triển Việt – Đức về đào tạo nghề nhấn mạnh, đào tạo nghề chính là xương sống của nền kinh tế. Để xây dựng một nền kinh tế tăng trưởng xanh và bền vững cần thiết phải lồng ghép các vấn đề về môi trường trong đào tạo nghề, kỹ năng cho người lao động. Đồng thời, phải “xanh hóa” ngay trong nền công nghiệp hiện nay bằng việc sử dụng năng lượng có hiệu quả hơn và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Trong đó, đào tạo nghề tại doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng bởi chính các doanh nghiệp, cộng đồng kinh doanh và người sử dụng lao động mới là người xác định được số lượng, chất lượng lao động để đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp đó.

Cũng tại hội nghị, nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm thúc đẩy hành động cụ thể trong hợp tác Á – Âu về kỹ năng xanh như tăng cường đối thoại và hợp tác toàn diện giữa các cơ quan Chính phủ và các đối tác xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, chương trình về kỹ năng xanh. Đồng thời, khuyến khích vai trò của thanh niên là lực lượng lao động trẻ của xã hội tham gia, sự chia sẻ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chuyển giao sử dụng công nghệ xanh, sạch...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho rằng, để mục tiêu thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực phát triển kỹ năng xanh, trong thời gian tới ASEM cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường phối hợp để chủ động giải quyết được những nhu cầu về kỹ năng mới, thích ứng với công nghệ đang thay đổi và thúc đẩy việc chuyển đổi sang môi trường làm việc xanh hơn, năng suất lao động cao hơn, đặc biệt là đối với nhóm lao động trẻ và những đối tượng dễ bị tổn thương./.

Mai Đan