Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được các đơn vị chức năng của Hà Nội triển khai từ nhiều ngày nay.

dang2
Những tấm băng rôn, panô, áp phích… tạo nên không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng Đại hội.

Theo hanoimoi.com.vn