Tới dự hội nghị có: đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Về phía Bộ Tài chính, dự hội nghị có đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính.

Chùm ảnh Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 2021
Ngành Tài chính vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đến dự hội nghị.
Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chùm ảnh Hội nghị Tổng kết công tác tài chính   ngân sách nhà nước 2021
Chùm ảnh Hội nghị Tổng kết công tác tài chính   ngân sách nhà nước 2021
Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành tham dự Hội nghị.
Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 2021
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu đáp từ kết thúc Hội nghị.
Chùm ảnh Hội nghị Tổng kết công tác tài chính   ngân sách nhà nước 2021
Chùm ảnh Hội nghị Tổng kết công tác tài chính   ngân sách nhà nước 2021
Chùm ảnh Hội nghị Tổng kết công tác tài chính   ngân sách nhà nước 2021
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Tham dự tại 63 điểm cầu trên cả nước có: lãnh đạo các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các cơ quan Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan, Dự trữ Nhà nước khu vực.

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tài chính   ngân sách nhà nước 2021
Đại diện Kiểm toán Nhà nước phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Chùm ảnh Hội nghị Tổng kết công tác tài chính   ngân sách nhà nước 2021
Chùm ảnh Hội nghị Tổng kết công tác tài chính   ngân sách nhà nước 2021
Chùm ảnh Hội nghị Tổng kết công tác tài chính   ngân sách nhà nước 2021
Chùm ảnh Hội nghị Tổng kết công tác tài chính   ngân sách nhà nước 2021
Đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, tỉnh Thái Nguyên... phát biểu tham luận tại hội nghị.