Tham dự hội nghị còn có sự góp mặt của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Thuế và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; đại diện Hội Tư vấn thuế Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng và cung cấp dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử.

Tại điểm cầu 6 địa phương triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 có: lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành tại địa phương; lãnh đạo cục thuế, các phòng, chi cục thuế, đại diện doanh nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ.

Tại điểm cầu 57 tỉnh, thành phố có sự tham dự của lãnh đạo cục thuế các tỉnh, thành phố và các phòng nghiệp vụ, các chi cục thuế. Sau đây là một số hình ảnh về hội nghị:

Chùm ảnh Hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử
Hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử.
Chùm ảnh Hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham dự hội nghị.

Chùm ảnh Hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khai phát biểu tại hội nghị.
Chùm ảnh Hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.
Chùm ảnh Hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (chính giữa), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (thứ 3 từ trái sang) và các vị khách mời, lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhấn nút triển khai hệ thống hóa đơn điện tử.

Chùm ảnh Hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử

Chùm ảnh Hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thăm Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại Tổng cục Thuế.