bầu cử

Cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương tích cực tham gia chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cả dân tộc nhằm tìm ra những gương mặt sáng giá, tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

bầu cử
Cử tri và nhân dân cả nước luôn giữ vững niềm tin và hành động đúng đắn, đóng góp vào thành công cho ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: VGP/Nguyễn Kim

Theo Chinhphu.vn