Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 5/2, các hợp đồng tương lai đều đóng cửa hoàn toàn trong sắc xanh. Sự tăng điểm tích cực của chỉ số cơ sở trong phiên tạo động lực cho các hợp đồng tương lai cũng tăng bứt phá. Theo đó, các hợp đồng tương lai đóng cửa tăng từ +21,4 điểm đến +25,9 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +22,6 điểm.

Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng bật tăng bứt phá
Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện khá tích cực so với phiên trước, tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức trung bình thấp. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 175.093 điểm.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2402 đóng cửa tại 1.202,5 điểm, tăng +21,4 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng tháng hiện tại nhẹ hơn so với chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch dương thu hẹp về +5,14 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện khá tích cực so với phiên trước, tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức trung bình thấp. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 175.093 điểm, trong đó riêng hợp đồng tháng hiện tại đạt 170.249 hợp đồng.

Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng bật tăng bứt phá
Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2402.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2402 đã không thể đóng cửa cao nhất. Các chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở vùng quá mua và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) duy trì tín hiệu tích cực. Theo SSI Research, hợp đồng VN30F2402 có thể diễn ra rung lắc tại vùng kháng cự mạnh 1.205 - 1.206 điểm và sẽ khó vượt qua khu vực này.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +22,6 điểm (+1,92%), kết phiên tại 1.197,36 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh ở mức cao 293,6 triệu đơn vị.

Sau khi bứt phá qua vùng 1.192 điểm, chỉ số VN30 trên đà tăng tốc nhưng ngưỡng cản trung hạn 1.203 - 1.205 điểm kế tiếp có thể cản trở đà tăng. Chỉ báo kỹ thuật RSI ở tín hiệu tích cực nhưng chỉ báo xu hướng (ADX) chưa thể hiện sức mạnh tương ứng có thể gia tăng rủi ro cho VN30 khi tiệm cận khu vực trên./.