Theo đó, Chứng khoán Tiên Phong dự kiến niêm yết 200 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE, tương ứng vốn điều lệ công ty đạt 2.000 tỷ đồng. Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết là ngày 12/8/2021.

Trước đó, Hội đồng quản trị TPS đã thông qua nghị quyết ngày 29/7/2021 về việc thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu ORS tại HOSE, đồng thời hủy giao dịch trên sàn UPCoM.

Trong tháng 7/2021, Chứng khoán Tiên Phong đã hoàn tất chào bán thành công 100 triệu cổ phiếu ORS, nâng vốn điều lệ tăng gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng như hiện tại. Số tiền thu về sau đợt phát hành này là gần 1.001 tỷ đồng, chủ yếu dành cho hoạt động cho vay margin, bên cạnh đó là hoạt động tự doanh cổ phiếu và trái phiếu và hoạt động khác tại TPS.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Chứng khoán Tiên Phong ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt mức 551 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế gần 151 tỷ đồng, cũng gấp gần 4 lần cùng kỳ 2020 đồng thời vượt hơn 3% kế hoạch cả năm./.

Hồng Quyên