Chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong tháng 3/2024

Thống kê giao dịch theo chỉ số trong tháng 3/2024. Nguồn: HOSE

Theo thống kê từ HOSE, trong tháng 3/2024, hầu hết các chỉ số ngành ghi nhận sự tăng trưởng, trong đó nổi bật nhất là các chỉ số thuộc ngành hàng tiêu dùng (VNCOND) tăng 9,32%, ngành công nghệ thông tin (VNIT) tăng 7,20% và ngành công nghiệp (VNIND) tăng 6,04% so với tháng 2/2024.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng, thể hiện ở khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu/ngày, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.495 tỷ đồng/ngày; tăng lần lượt 19,7% về khối lượng và 28,1% về giá trị bình quân so với tháng 2/2024.

Thanh khoản thị trường CW trong tháng 3/2024 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt trên 66,09 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 61,89 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 0,93% về khối lượng và tăng 2,28% về giá trị bình quân so với tháng 02/2024.

Trong tháng 3/2024, khối lượng và giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ ETF đã có sự bứt phá so với tháng trước thể hiện tại khối lượng giao dịch bình quân đạt 8,19 triệu ETF, tương ứng giá trị giao dịch bình quân hơn 214,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 68,16% về khối lượng và 84,29% về giá trị bình quân so với tháng 02/2024.

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2024 đạt trên 107.837 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 8.710 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 29/3/2024, có 587 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch trên HOSE, gồm 398 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 14 mã chứng chỉ quỹ ETF và 171 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt trên 157 tỷ chứng khoán.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 5,22 triệu tỷ đồng, tăng 3,10% so với tháng 2/2024 và hơn 23,06% so với cuối năm 2023, chiếm hơn 94% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường và tương đương 51,12% GDP năm 2023 (GDP theo giá hiện hành).

Trong tháng 3/2024, trên HOSE có 2 mã cổ phiếu mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch, bao gồm mã VTB của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel và mã NAB của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á.