Việc DaiABank sáp nhập vào HDBank phù hợp với chủ trương của Chính phủ và NHNN nhằm tái cấu trúc hệ thống NHTMCP, mang đến cho thị trường những định chế tài chính lớn mạnh, an toàn và chuyên nghiệp.

Sáp nhập DaiABank vào HDBank được đánh giá là bước tiến quan trọng, giúp ngân hàng sau sáp nhập có cơ hội tăng tốc phát triển bền vững, việc sáp nhập cũng giảm bớt số lượng các tổ chức tín dụng, mang lại những lợi ích cho cả hai ngân hàng.

Trước đó, tại ĐHCĐ của DaiABank diễn ra ngày 15/6/2013, 100% của cổ đông DaiABank đã thông qua phương án hợp nhất, sáp nhập vào HDBank. Theo đó, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu 1:1 mang lại giá trị tốt hơn cho cổ đông DaiABank, cũng như khả năng thanh khoản của cổ phiếu cũng cao hơn.

Nhân viên của DaiABank sẽ được giữ nguyên vị trí công tác và chế độ.

DaiABank hiện có vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng, mạng lưới gần 70 điểm giao dịch trên cả nước, phát triển ổn định trong nhiều năm qua./.

Lương Minh