cục thuế hà nội

Làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: Nhật Minh.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế, từ kỳ tính thuế năm 2020, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Đối với tổ chức trả thu nhập, thời hạn hộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, hoặc năm tài chính. Như vậy, đối với cá nhân, kể từ kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2020, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đã được kéo dài thêm 1 tháng so với quy định trước đây, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Một nội dung đáng chú ý, đó là việc xác định nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế. Để xác định được đúng nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN, tránh việc phải đi lại nhiều lần do chưa xác định đúng cơ quan thuế quyết toán, những năm qua ngành Thuế đã hỗ trợ cho người nộp thuế việc xác định cơ quan thuế quyết toán nếu người nộp thuế thực hiện việc khai thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Từ kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2020, khi khai quyết toán thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế ngoài việc được hỗ trợ chính xác cơ quan thuế quyết toán, thì còn được hỗ trợ nộp hồ sơ khai thuế điện tử (bao gồm tờ khai và các tài liệu kèm theo) đối với cá nhân đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, thì cá nhân chỉ có thể gửi tờ khai và phải in tờ khai đã khai trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, kèm theo các tài liệu theo quy định để nộp hồ sơ giấy trực tiếp đến cơ quan thuế thông qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến bộ phận một cửa của cơ quan thuế.

Trường hợp cá nhân không thực hiện việc khai thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, thì cá nhân tự xác định cơ quan thuế quyết toán theo hướng dẫn của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, hoặc liên hệ với cơ quan thuế để được hỗ trợ, giải đáp./.

Nhật Minh