Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, bà Ngô Thị Nhung - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính, bà Lê Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính, cùng các cùng các đại diện Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận thuộc và trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Lê Thị Hạnh cho biết, năm 2023 Công đoàn Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo và hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động nhằm “Nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn” và “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; đồng thời chỉ đạo, triển khai tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong cả hệ thống Công đoàn Bộ Tài chính.

Công đoàn Bộ Tài chính: đoàn kết, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, của Công đoàn Viên chức Việt Nam và sự ủng hộ phối hợp của lãnh đạo các đơn vị; cùng với sự đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động trong chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các cấp Công đoàn Bộ Tài chính đã tập trung triển khai, thực hiện nghị quyết, chương trình, mục tiêu, chỉ đạo của cấp trên để đạt hiệu quả các nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột xuất phát sinh.

Năm 2023, các cấp Công đoàn Bộ Tài chính đã chú trọng công tác vận động, động viên cán bộ, đoàn viên của cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao đảm bảo về thời gian, nội dung và chất lượng.

Công đoàn Bộ Tài chính kịp thời đề xuất với lãnh đạo đơn vị vận dụng các cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Công tác chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được các cấp Công đoàn Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn luôn coi trọng. Năm 2023, Công đoàn Bộ Tài chính và các công đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp được các cấp Công đoàn Bộ triển khai theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của công đoàn cấp trên.

Công đoàn các đơn vị đã chủ động phối hợp với Thủ trưởng đơn vị thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan đơn vị, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động để kịp thời đề xuất với lãnh đạo đơn vị vận dụng các cơ chế, chính sách đó, khắc phục hiệu quả những khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai và ảnh hưởng do tình hình thế giới thời gian qua.

Công tác chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được các cấp Công đoàn Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm.

Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên công đoàn được các cấp công đoàn luôn coi trọng.

Công đoàn Bộ Tài chính cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị, phát biểu ý kiến đóng góp hoàn thiện Báo cáo tổng kết Công đoàn Bộ Tài chính, đại diện các tổ chức công đoàn trực thuộc Bộ Tài chính đều cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo của Công đoàn Bộ và đề nghị Công đoàn Bộ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để các cấp công đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024.

Công đoàn Bộ Tài chính: đoàn kết, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Công đoàn Bộ, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn vào kết quả chung của Bộ Tài chính.

Nhấn mạnh việc triển khai nhiệm vụ công đoàn trong năm 2024, Thứ trưởng đề nghị, Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và chỉ đạo có hiệu quả nội dung trong chương trình công tác năm 2024 đã đề ra.

Thứ trưởng cùng đề nghị Công đoàn Bộ Tài chính cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tổ chức công đoàn phải tập trung thực hiện các biện pháp động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn đồng lòng, đồng sức, lao động cần cù và sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hai là, quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, nắm bắt được tâm tư của từng đoàn viên công đoàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp, tổ chức công đoàn phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị, với Chi bộ, Đảng bộ, Chính quyền động viên đoàn viên, công đoàn thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và các nghị quyết của công đoàn cấp trên từ đó duy trì phát triển phong trào thi đua “ Lao động giỏi”, phong trào người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” do Công đoàn Viên chức phát động và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị.

Ba là, tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới theo Nghị quyết 02 - NQ/TW ngày 12/6/2021 của Ban Bí thư.

Bốn là, chú trọng công tác bồi dưỡng và đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, biết tập hợp trí tuệ của đoàn viên để đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn, tham gia với chính quyền xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Năm là, tiếp tục duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác của Công đoàn Bộ trong điều kiện có thể, để tạo ra khi thế thi đua lao động sôi nổi lành mạnh trong cán bộ, công chức, hỗ trợ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị .

Cuối cùng, đoàn viên Công đoàn Bộ Tài chính cần phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, đóng góp có hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Công đoàn Bộ Tài chính: đoàn kết, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn
Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Ngô Thị Nhung phát động phong trào thi đua năm 2024. Ảnh: Đức Minh

Sau phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Ngô Thị Nhung đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên và người lao động các cấp Công đoàn Bộ Tài chính năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2024”.