Bình Dương

Cán bộ Hải quan Bình Dương hỗ trợ DN mở tờ khai hàng hóa. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 591/QĐ-TCHQ công nhận đủ điều kiện hoạt động kho ngoại quan của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn có địa chỉ tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý, giám sát của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng diện tích kho ngoại quan của doanh nghiệp là hơn 1.020 m2 trong đó diện tích kho chứa hàng là 1.000 m2, diện tích văn phòng hải quan là 20 m2, diện tích còn lại là kho chứa tang vật vi phạm.

Tại Quyết định 575/QĐ-TCHQ, Công ty TNHH ITL Bình Dương được Tổng cục Hải quan cho phép mở rộng địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) tại phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tổng diện tích CFS của doanh nghiệp sau khi mở rộng là 6.135 m2, trong đó, diện tích kho là 4.540 m2, diện tích bãi 1.545, diện tích còn lại là văn phòng hải quan và kho chứa tang vật.

Các quyết định nêu trên được cơ quan hải quan ban hành căn cứ Luật Hải quan, Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan./.

Ngọc Linh