Đối với CtyCP Chứng khoán VNDirect, quyết định nêu rõ Công ty bị phạt 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Phạt 85 triệu đồng do không giám sát, ngăn ngừa xung đột lợi ích trong nội bộ Công ty;

Đồng thời do thực hiện đầu tư không đúng quy định pháp luật Công ty bị phạt 70 triệu đồng. Tổng mức phạt đối với CtyCP Chứng khoán VNDirect là 215 triệu đồng.

Đối với cá nhân ông Nguyễn Sỹ Bình, UBCKNN phạt 85 triệu đồng do cho mượn chứng khoán trên tài khoản của khách hàng./.

Hồng Quyên