Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 45 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Từ ngày 13/5/2020 – 8/6/2020, Công ty cổ phần Alphanam, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C (mã Ck: AME) đăng ký mua 3.391.606 cổ phiếu AME (khớp 0 cổ phiếu), tuy nhiên đến ngày 30/6/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo lý do không thực hiện được giao dịch của Công ty cổ phần Alphanam.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên