Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 8/12/2020, Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Việt Nhật - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (mã Ck: DT4) đã bán 36.200 cổ phiếu DT4, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch giảm từ 7% xuống 3,88% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của DT4. Tuy nhiên, ngày 2/6/2021, UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn của Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Việt Nhật.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên