Hội đồng quản trị Coteccons (CTD) vừa quyết bổ nhiệm ông Võ Hoàng Lâm vào vị trí tổng giám đốc công ty. Trước khi được bổ nhiệm tổng giám đốc, ông Võ Hoàng Lâm đang đảm nhận chức vụ phó tổng giám đốc Coteccons, đồng thời là tổng giám đốc Unicons, một công ty thành viên của Coteccons.

Coteccons (CTD) có tổng giám đốc mới trong bối cảnh nợ khó đòi lên đến gần nghìn tỷ
Coteccons là một thương hiệu lớn ngành xây dựng. Ảnh: T.L
Bảo hiểm BSH có tân Tổng Giám đốc VietinBank Securities có thêm phó tổng giám đốc mới Tập đoàn Prudential bổ nhiệm tổng giám đốc mới

Ông Lâm đã từng làm việc tại Coteccons hơn 15 năm, từng là giám đốc khối kinh tế và là giám đốc dự án của một số dự án như: MGM Grand Ho Tram, D'. Capitale, Trụ sở chính Viettel...

Coteccons vừa bổ nhiệm tổng giám đốc mới trong bối cảnh công ty vừa trải qua một kỳ kinh doanh thua lỗ trong quý II/2022, với lợi nhuận quý II âm gần 24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương gần 45 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ngành xây dựng này tuy vẫn dương hơn 5,4 tỷ đồng, nhưng sụt giảm mạnh so với kết quả hơn 99 tỷ đồng nửa đầu năm 2021.

Coteccons hiện có vốn chủ sở hữu 8.199 tỷ đồng, tổng tài sản 16.457 tỷ đồng. Tài sản công ty chủ yếu nằm ở tài sản ngắn hạn, với giá trị tài sản ngắn hạn là 15.372 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản ngắn hạn của công ty, giá trị hợp lý sau trích lập dự phòng là 9.140 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn của công ty có xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu năm 2022, từ mức 661 tỷ đồng đầu năm lên 919 tỷ đồng vào giữa năm 2022.

Các tài sản lớn tiếp theo trong nhóm các tài sản ngắn hạn có 2.784 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, 2.104 tỷ đồng hàng tồn kho…/.