THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin – Kho bạc Nhà nước

2. Tên gói thầu:Gói thầu số 1: Mua sắm và triển khai hệ thống nguồn tập trung tại KBNN Hà Nội, Cao Bằng, Yên Bái và Lai Châu.

3. Tên dự án: Tăng cường năng lực kỹ thuật công nghệ thông tin cho KBNN địa phương

4. Nguồn vốn: Quỹ kinh phí Quỹ phát triển hoạt động ngành (Tại Quyết định số 1313/QĐ-KBNN ngày 27/12/2013 của Tổng Giám đốc KBNN).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

6. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

7. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 25/01/2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 21/02/2014.

Địa điểm bán HSMT: Phòng số 707 (tầng 7)- Trụ sở Kho bạc Nhà nước - Số 32 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

Điện thoại số: 04 6276 4381 Số fax: 04 6276 4364

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ/01 bộ.

9. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng số 707 (tầng 7)- Trụ sở Kho bạc Nhà nước - Số 32 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 21/02/2014.

10. Bảo đảm dự thầu: 72.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh qua ngân hàng.

11. HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 21/02/2014, tại Phòng số 707 (tầng 7)- Trụ sở Kho bạc Nhà nước - Số 32 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

Cục Công nghệ thông tin – Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T