THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tổng cục Thuế:

- Địa chỉ: 123 Lò Đúc- Hai Bà Trưng – Hà Nội

- Điện thoại:04.37689679 Fax : 04.37689744

Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2013

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Thuê dịch vụ hệ thống thu nhận dữ liệu quyết toán thuế TNCN năm 2013

Đấu thầu rộng rãi

3.700.000.000 VNĐ

3.696.000.000 VNĐ

Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Quyết định số 1884/QĐ-TCT ngày 17/10/2013

Trọn gói

12 tháng

Đ.T