Trưởng thành về mọi mặt

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hoàng Liên Sơn là đơn vị giúp Tổng cục DTNN thực hiện chức năng quản lý các hoạt động DTNN trên địa bàn 4 tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và Lào Cai, đồng thời trực tiếp quản lý một số mặt hàng dự trữ chiến lược.

Ông Lê Tiến Dũng – Phó Cục trưởng phụ trách Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn cho biết, nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của đơn vị kể từ khi thành lập đến nay với nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng rất vẻ vang.

Khi mới thành lập, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn có 15 công chức, được điều động từ Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú lên công tác, hình thành bộ máy tổ chức hoạt động gồm ban lãnh đạo cục, 4 phòng nghiệp vụ và 1 chi cục DTNN trực thuộc. Những ngày đầu mới thành lập với rất nhiều khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất chưa có gì, trụ sở làm việc phải đi thuê lại của Công ty cổ phần Lương thực Tuyên Quang (từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2016).

Nguồn: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn     						   Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn Đồ họa: Văn Chung

Dẫu khó khăn chồng chất khó khăn như vậy, nhưng do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sự động viên tận tình của ban lãnh đạo đối với cán bộ công chức, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đảm bảo sự đồng bộ từ các phòng chuyên môn đến đơn vị trực thuộc cũng như các tổ chức chính trị, Đảng, đoàn thể, tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua những khó khăn trong giai đoạn ban đầu.

Cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền địa phương và sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, cũng như của Tổng cục DTNN, đến nay tổ chức bộ máy cơ quan đã được kiện toàn ổn định theo đúng chức năng, nhiệm vụ, gồm ban lãnh đạo; 5 phòng nghiệp vụ và 2 chi cục DTNN trực thuộc (trong đó Chi cục DTNN Tuyên Quang gồm 2 điểm kho: Tuyên Quang và Hà Giang). Đội ngũ cán bộ công chức toàn đơn vị hiện nay là 58 người, với chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng cao.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản hàng dự trữ

Cũng theo ông Lê Tiến Dũng, thời gian đầu mới thành lập tuy số lượng cán bộ, công chức và người lao động còn ít, địa bàn được phân công phụ trách rộng, nhưng đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đã tích cực, chủ động trong công tác đề nghị cấp đất xây dựng kho dự trữ Tuyên Quang và kho dự trữ Hà Giang, từng bước ổn định hệ thống kho tàng trên các địa bàn được giao phụ trách để bảo quản một khối lượng hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG) trị giá hàng trăm tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu 4 tại chỗ, ứng cứu kịp thời các tình huống xảy ra, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn cũng đã tổ chức thực hiện nhập kho dự trữ lương thực, vật tư cứu hộ cứu nạn, xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ theo quyết định của Chính phủ, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đủ về số lượng, tốt về chất lượng.

Tuy là đơn vị được thành lập sau cùng của ngành DTNN, nhưng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn là một trong những đơn vị tích cực ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học kỹ thuật về công nghệ bảo quản tiên tiến, như: Phương pháp bảo quản thóc trong điều kiện áp suất thấp; bảo quản gạo bằng phương pháp kín bổ sung khí CO2, khí Nitơ... đã làm giảm hao hụt dưới định mức và bảo đảm chất lượng hàng hóa khi xuất kho không bị ẩm mốc.

Đảm bảo chất lượng hàng hóa khi xuất kho

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn là một trong những đơn vị tích cực ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học kỹ thuật về công nghệ bảo quản tiên tiến, như: Phương pháp bảo quản thóc trong điều kiện áp suất thấp; bảo quản gạo bằng phương pháp kín bổ sung khí CO2, khí Nitơ... đã làm giảm hao hụt dưới định mức và bảo đảm chất lượng hàng hóa khi xuất kho không bị ẩm mốc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo cục luôn quan tâm, động viên xây dựng và triển khai có hiệu quả các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật bảo quản hàng hóa; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; phong trào xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp;... quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức vững vàng về chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực trong công tác, yêu ngành, yêu nghề gắn bó với công việc, quyết tâm xây dựng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn ngày càng lớn mạnh.

Trong 10 năm qua, với những nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương với nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Với truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bằng sự toàn tâm, toàn ý tất cả vì mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị và xây dựng sự nghiệp DTNN ngày càng lớn mạnh, thời gian tới, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, đoàn kết cộng đồng trách nhiệm và không ngừng đổi mới, thực hiện tốt các nội dung cơ bản. Trong đó, mỗi cán bộ công chức cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của mình, làm tốt nhiệm vụ được phân công; đảm bảo kịp thời khi có yêu cầu về xuất cấp hàng DTQG, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống cấp thiết; thực hiện tốt công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ bảo quản tiến tiến, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; làm tốt công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong toàn đơn vị.