Đà nẵng

Cán bộ Hải quan Đà Nẵng rà soát tờ khai của DN để phục vụ công tác thu ngân sách. Ảnh: Hải Anh

Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến giữa tháng 7/2020, đơn vị đã làm thủ tục cho lượng hàng hóa đạt kim ngạch hơn 1,6 tỷ USD; thu nộp ngân sách đạt hơn 1.711 tỷ đồng, đạt gần 42%, chỉ giảm hơn 5,1% so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch, trong tháng 8/2020, Cục Hải quan Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tốt công tác giám sát quản lý hải quan, giải quyết kịp thời vướng mắc; thông quan nhanh hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện hành khách xuất nhập cảnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hỗ trợ cho người khai hải quan, người nộp thuế nhằm giảm thiểu các thiệt hại do dịch bệnh gây ra./.

Ngọc Linh