Hải Phòng

Cán bộ Hải quan Hải Phòng hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

2 tháng đầu năm, đơn vị đã làm thủ tục thông quan hàng hóa cho hơn 110.635 tờ khai xuất nhập khẩu, kim ngạch đạt hơn 5,9 tỷ USD; số thu ngân sách đạt gần 9.500 tỷ đồng, đạt 17% dự toán pháp lệnh, tăng 14% so với cùng kỳ.

Trong những tháng tiếp theo của năm 2021, đơn vị bám sát và triển khai nghiêm túc Chỉ thị 215/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan chỉ đạo về việc tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, quyết liệt triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP và Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ (ngày 4/1/2021) của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. Trong đó, chú trọng vào công tác chống gian lận thương mại qua mã, giá, C/O, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…, nhằm đảm bảo kiểm soát tốt tình hình, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn quản lý và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các DN trên địa bàn./.

Ngọc Linh